Coaching

  • Individuele Coaching,
    in leven, leiderschap, loopbaan of werk
  • Intervisie Coaching
  • Coaching in teams

Individuele Coaching

Sinds 1999 coach ik mensen in thema’s als: dilemma’s in loopbaan, leven en werk, rouw en verlies, persoonlijke ontwikkeling en leiderschap. Iedere vraag en ieder mens is anders. Of jouw vraag past bij mij en of ik de juiste coach ben voor jou, kunnen we samen onderzoeken in een vrijblijvende kennismaking.

Coaching is meer dan een goed gesprek. Een coachvraag is soms een leervraag, een wens tot persoonlijke groei of ontwikkeling of het verlangen zelfbewuster te  handelen als leider. Soms is de insteek ‘ontdekken hoe om te gaan met het gedrag van anderen’. Vragen rondom loopbaanzelfsturing behoren ook tot coachvragen. Coaching wordt ook ingezet bij verlies en rouwverwerking, omdat de wereld ‘doordraait’ maar in rouw het zo nodig is om stil te staan.

Intervisie-coaching

Intervisie is een georganiseerd gesprek tussen mensen die werkzaam zijn in hetzelfde vakgebied, mensen die een intrinsieke motivatie ervaren om samen en van elkaar te leren. Onderwerp van het gesprek zijn de eigen ervaringen in het werk, de verantwoordelijkheid of de functie. Door gebruik te maken van elkaars perspectieven, kennis, ervaring, en visies krijgen deelnemers van een intervisiegroep zelfinzicht, nieuwe vitaliserende ideeën, waardoor het register van professioneel handelen wordt verbreed. Intervisie biedt geen oplossingen en geeft geen antwoorden, maar werkt door het stellen van vragen. Intervisie werkt duurzaam en diepgaand in de eigen deskundigheidsbevordering. Ik kom graag kennismaken en vertellen over mijn aanpak, zodat jullie werken naar een zelfstandig werkende intervisiegroep.

Coaching voor teams

Wil je als team eindelijk even stil staan? Willen jullie je kracht herijken of anders kijken naar jullie samenwerking? Of gewoon op een andere manier met elkaar kennismaken en met elkaar in gesprek gaan? Werken aan veiligheid en vertrouwen binnen je team? Dan kan het prettig, en verhelderend zijn om iemand van buiten de organisatie te vragen om (tijdelijk) mee te werken.
Mij als teamcoach inzetten, betekent eerst contact maken, kijken waar individuele en teambehoeften liggen. Samen een analyse maken van wat er is, wat goed werkt, en wat nog beter kan werken. Dat is namelijk een sterke aanpak. Elk team is anders, loopt tegen andere dingen aan, zo heeft elk team een andere ontwikkelwens. Meer weten? Ik kom graag verkennen wat jullie wens is of jullie wensen zijn.