Bouwbedrijf

Afgelopen week voerde ik, zoals elke week, gesprekken met werkgevers, werknemers en werkzoekenden. Dat is logisch als je coach bent voor de thema’s loopbaan en werk. Niets bijzonders dus en het lijkt daarom in dit ´werkwoord´ niet noemenswaardig. Maar in mijn auto op de A1, op de terugweg van een aantal gesprekken kreeg ik de volgende gedachte: alle onderwerpen in mijn werkgesprekken zijn terug te voeren op één metafoor: het Huis.
huis

Met wie ik ook spreek in of over mijn werk, het ´Huis´ lijkt altijd van toepassing. Of ik nu een gesprek voer met een directeur, een eigenaar, de personeelsfunctionaris of de HRM specialist. Of ik nu mensen ontmoet die voor zichzelf met mij in gesprek zijn of mensen die mij willen spreken voor een medewerker, voor teams of over een reorganisatie, het gaat eigenlijk altijd over: wat heb ik of hebben wij in Huis? Wat hebben we opgeslagen in de kelder of moet nodig worden opgeruimd? Wat zijn onze bouwstenen? Wat verdient meer aandacht of onderhoud? Wat is ons fundament? Wat is mijn basis? Waar doen we wat? Waar rust het dak op? Wat zetten we in de voortuin? Investeren we wel genoeg in de achtertuin? Hoe is het eigenlijk bij de buren? Zullen we bijbouwen? Gaan we renoveren, verbouwen of onderhouden?

Ik zet het ´Huis´al jaren in en heb gemerkt dat het, soms erg ingewikkelde, processen verheldert. Het gebruik van deze metafoor werkt voor mijn gesprekspartners en voor mijzelf. Het ´Huis´ geeft houvast in gesprekken waar het ongrijpbaar wordt of over minder concrete zaken gaat. Zie je zelf, je team of je organisatie als een huis en huur een interieurverzorger of timmerman in voor onderhoud. Blijf wel altijd zelf de projectleider van de renovatie. Maar zet je ramen open voor een nieuwe frisse wind!

In de auto op de A1, inmiddels dichter bij Hengelo, dacht ik tevreden dat mijn logo goed gekozen is. Ik herinner me de verwarde blikken en opmerkingen bij de start van mijn onderneming: ´Het lijkt nu met dat plaatje van een huis alsof je een glaszetter bent, in renovaties doet of een bouwbedrijf hebt!´

´Precies, GlasWerkt in Huis!´, knikte ik. Ik rijd linksaf de Dennenbosweg in en glimlach: ´En GlasWerkt is thuis.’

No Comments Yet

Comments are closed.