Het beeld

Het beeld

Aan: mensen die met mensen en voor mensen werken

Laten we altijd scherp voor ogen houden, dat het beeld wat we vormen of gekregen hebben over mensen niet ‘dé waarheid’ is. En dat we het ook niet op die manier in ons werk gebruiken.

Bijvoorbeeld:
Het beeld wat ik vorm over iemand, is slechts mijn beeld. Gevormd in de relatie, de context waarbinnen die relatie bestaat, met slechts mijn referentiekader. Het beeld zegt daarmee erg veel over mij en misschien maar een heel klein deel over de ander. Of misschien wel helemaal niets over de ander.
Het beeld zegt wel iets over mijn relatie met die ander, maar misschien wel helemaal niets over de relatie die de ander met mij heeft. Of misschien wel iets.

Iemand voor informatie geven, bijvoorbeeld mij als coach, over iemand, bijvoorbeeld over je medewerker, is daarom volstrekt zinloos. Ergo, het is afleidend en verwarrend. Hoe goed de bedoelingen en intenties ook zijn. Het werkt averechts. Want het gaat niet over in dit geval de medewerker, het gaat slechts over een perceptie.

Vandaag las ik in een onderzoek dat de kracht van coaching ligt in de relatie met de coach. Is er een ‘klik’, is er vertrouwen en is de coach een goed toegeruste professional? Dan kun je als medewerker gerust coaching inzetten en zal coaching een positief effect hebben in ontwikkeling en verandering. Ook voor de lange termijn. Iets waar coachee en werkgever beide baat bij hebben.

Daarom vraag ik leidinggevenden, werkgevers en HR professionals vaak bij de aanmelding: vertel me niet te veel. Praat niet over jouw beeld, je analyses, je conclusies of interpretaties over je medewerker. Die informatie kan op een later tijdstip zeker waardevol zijn. Maar dan in een drie-gesprek met coachee. Een gelijkwaardig en open gesprek waarbij iedereen kan vertellen over zijn of haar perspectief, met ieder zijn eigen waarheid.

Maar niet dé waarheid.

Ik ben dan in de kennismakingsfase niet belast en kan mijzelf optimaal en blanco inzetten. Zodat coachee en ik het werk kunnen gaan doen wat zo mooi werkt in coaching. Met een helder beeld en helder doel voor ogen.

Fijn voor iedereen.

Foto’s: kunst van de Japanse kunstenaar Tatsuya Tanaka

No Comments Yet

Reageer!