Zorg & Moed in Intervisie

Twee dagen geleden werd ik in LinkedIn benaderd door een deelnemer uit een intervisiegroep die ik een jaar of twee geleden mocht begeleiden. Ze heeft een nieuwe baan en vertelde mij dat ze een nieuwe intervisiegroep heeft.

Ze schreef:

‘Esther, hoe zat dat ook weer met die ‘dare’ en ‘care’ kanten in ons?’

Hierbij:

In intervisie komen deelnemers, door met elkaar te werken aan vragen (cases) over hun werk, in de zogenoemde ‘onderstroom’. De onderstroom is het gebied in jezelf wat je misschien nog niet bewust bent of waar je weinig verbinding mee maakt in je drukke werk en bestaan. Om het begrip ‘onderstroom’ te kunnen begrijpen, is het beeld van de IJsberg handig. Het is een metafoor die vertelt dat er meer is dan wat we van elkaar zien.


(de onderstroom is het gebied onder de waterlijn, ‘het IJsbergmodel van McClelland’)

Jij hebt in je onderstroom een ‘care’ en ‘dare’ kant.

Je kunt misschien in jezelf een zorgzame kant ervaren? Een kant die wil verzachten? Die het voor jezelf en of de ander fijn en goed wil maken? Zie dit even als jou ‘care-kant’.

En ken je in jezelf ook de kant die wel graag wil uitdagen? Jezelf of de ander? Zie dit als je ‘dare-kant’, de kant in jou met wat meer moed en lef. We kennen denk ik allemaal wel beide kanten in ons zelf. Voor groei en ontwikkeling is het inzetten van beide kanten van belang.

Wanneer je in de onderstroom bij jezelf of de ander wilt komen om te ontdekken of te leren, moet er niet alleen sprake zijn van zorg voor jezelf, elkaar en de case-inbrenger (Care), maar helpt juist wat lef erg goed (Dare). De vraag die je in je op voelt komen, maar spannend vindt om te stellen, het zijn die spannende vragen waar je moed voor nodig hebt om ze te stellen. Bij intervisie nodigen we je uit, juist die te stellen. Want die vragen kunnen de case-inbrenger helpen om contact te maken met (nog onbekende) motieven of drijfveren in zijn of haar onderstroom. Daar contact mee maken, dat vraagt moed en lef van zowel de vraagsteller, maar ook van de case-inbrenger, want het kan best kwetsbaar voelen. Toch brengt dit proces diepgaande leermomenten en inzichten, voor de case-inbrenger en de deelnemer, omdat beiden door met hun Care en Dare kanten te werken, in de onderstroom komen.

Goed begeleid, gecoacht en ingezet kan intervisie dynamisch, diepgaand en duurzaam leren teweeg brengen.

Ik moedig graag aan tot intervisie. dus: wil je meer weten over mijn werk als intervisiecoach? Neem gerust vrijblijvend contact met me op esther@glaswerkt.com

No Comments Yet

Reageer!